Hemsida » Om oss

condor -custom-solutions-logotyp
1900

Start av uppstarts-UPCONDOR® Custom Solutions

1900

Start av uppstarts-UPCONDOR® Custom Solutions

1900

Start av uppstarts-UPCONDOR® Custom Solutions

condor -custom-solutions-logotyp
condor -custom-solutions-logotyp

Historia

Historia

Historia

2003

År 2003 CONDOR® Custom Solutions , då fortfarande under namnet HJS GmbH & Co. KG., grundat. Som en ledande tillverkare och tjänsteleverantör för tråd eroderings- och frästeknik är företaget den perfekta partnern för Condor MedTec (medTec) GmbH Tidigare Condor® GmbH Medicinteknik, tillverkare av precisionsmedicinsk utrustning.

Som en av de ledande tjänsteleverantörerna för tråd eroderingsteknik, frästeknik och ytbehandling, Condor® Custom Solutions strategiskt central roll i personalutvecklingen. Våra medarbetares passionerade engagemang är en av de viktigaste framgångskällorna för företaget. I ett klimat präglat av ömsesidig inspiration och yrkeskompetens växer vår personal ständigt i nya utmaningar.

CONDOR® Custom Solutions är expert på perfektion genom maximalt precisionsarbete. Vi förlitar oss alltid på produktens kvalitet och dimensionella noggrannhet, eftersom vi kan garantera en konstant kontroll över vår produktion med hjälp av utmärkt mätteknik.

Vi förstår våra kunders utmaningar och behov när vi ifrågasätter och upplever dem. Först då kommer vi att kunna agera som problemlösare och utveckla verkliga lösningar.

Och dessa skapas inte bara av oss, utan vi förlitar oss på vårt breda nätverk av experter där andras kunnande krävs.

Vi har följt detta motto i mer än 25 år utan att förlora framtiden ur sikte.

I dag

Idag producerar vi på 3.100 kvadratmeter i Salzkotten och vi växer ständigt.
Förutom Condor® Custom Solutions GmbH & Co. KG ingår även Condor® MedTec GmbH i vår koncern.

Följande gäller båda företagen: Endast genom att balansera förflutna, nutid och framtid kan vi uppnå den bästa prestandan som kommer att föra dig framåt - expand your possibilities .

1.000

KVADRATMETER

1.000

KVADRATMETER

1.000

KVADRATMETER

condor _weiss
1

Många års erfarenhet

Kvalitet "Tillverkad i Tyskland"

1

Många års erfarenhet

1

Många års erfarenhet

Kvalitet "Tillverkad i Tyskland"

Kvalitet "Tillverkad i Tyskland"

står för det CONDOR® Custom Solutions

står för det CONDOR® Custom Solutions

Som tillverkare och tjänsteleverantör inom högprecisionssektorn CONDOR® Custom Solutions tillförlitligt högsta kvalitetsstandarder i alla prestandaklasser. Namnet CONDOR® Custom Solutions garanterar perfektion och precision, noggrannhet och bästa tillverkningskvalitet, oklanderliga processer och leverans i tid.

Framgången med vår specialisering – exakt bearbetning ner till mikronsortimentet, bland annat för medicinsk teknik – bevisar varje dag att kvalitet inte är någon tillfällighet. Många års erfarenhet i kombination med den senaste produktionstekniken är grunden för vår höga produktionskvalitet "tillverkad i Tyskland".

Kvalitativa och rättsliga krav är helt uppfyllda. Genom att regelbundet delta i vidareutbildningar säkerställer våra högt kvalificerade medarbetare ett aktuellt kunskapstillstånd genomgående.

Principerna för CONDOR® Custom Solutions för att tillfredsställa kunderna över deras förväntningar. Den omfattande kvalitetsstyrningen av CONDOR® Custom Solutions återspeglas också i certifieringarna enligt EN ISO 13485:2016 och DIN EN ISO 9001:2015.

Framgången med vår specialisering – exakt bearbetning ner till mikronsortimentet, bland annat för medicinsk teknik – bevisar varje dag att kvalitet inte är någon tillfällighet. Många års erfarenhet i kombination med den senaste produktionstekniken är grunden för vår höga produktionskvalitet "tillverkad i Tyskland".

Kvalitativa och rättsliga krav är helt uppfyllda. Genom att regelbundet delta i vidareutbildningar säkerställer våra högt kvalificerade medarbetare ett aktuellt kunskapstillstånd genomgående.

Principerna för CONDOR® Custom Solutions för att tillfredsställa kunderna över deras förväntningar. Den omfattande kvalitetsstyrningen av CONDOR® Custom Solutions återspeglas också i certifieringarna enligt EN ISO 13485:2016 och DIN EN ISO 9001:2015.

tüv_nord

Framgången med vår specialisering – exakt bearbetning ner till mikronsortimentet, bland annat för medicinsk teknik – bevisar varje dag att kvalitet inte är någon tillfällighet. Många års erfarenhet i kombination med den senaste produktionstekniken är grunden för vår höga produktionskvalitet "tillverkad i Tyskland".

Kvalitativa och rättsliga krav är helt uppfyllda. Genom att regelbundet delta i vidareutbildningar säkerställer våra högt kvalificerade medarbetare ett aktuellt kunskapstillstånd genomgående.

Principerna för CONDOR® Custom Solutions för att tillfredsställa kunderna över deras förväntningar. Den omfattande kvalitetsstyrningen av CONDOR® Custom Solutions återspeglas också i certifieringarna enligt EN ISO 13485:2016 och DIN EN ISO 9001:2015.

FÖRETAGSPRISET GÅR TILL SALZKOTTEN

Gruppen Condor tilldelas priset "Großer Preis des Mittelstandes".

Condor -gruppen tilldelades priset av Oskar Patzelt Foundation 2023. Totalt 4 075 företag samt banker och kommuner nominerades till tävlingen i år.

Vid Business Ball på Maritim Hotel vid Düsseldorfs flygplats kunde Condor Group ta emot utmärkelsen för första plats i hela NRW. "Företaget startade i ett garage och firade sitt 25-årsjubileum förra året. Företaget är verksamt över hela världen och är en pionjär inom individuell tillverkning av sårspridningssystem för medicin. Det medelstora företaget och grundar- och ägarfamiljen Schulte är också mycket engagerade i samhället", säger Dr. Helfried Schmidt och förklarar anledningen till utmärkelsen.
Stiftelsen fokuserar på små och medelstora företag. Trots en krisartad global ekonomisk och makroekonomisk utveckling har den entreprenörsdrivna sektorn för små och medelstora företag skapat miljontals nya och ytterligare arbetstillfällen under de senaste åren. Dessa enorma prestationer uppfattas dock knappast av allmänheten. Syftet är därför att förbättra den allmänna bilden av små och medelstora företagare, att öka allmänhetens medvetenhet om sambandet mellan "sunda små och medelstora företag - stark ekonomi - fler arbetstillfällen", att popularisera exempel på framgång och att skapa hållbara nätverk inom sektorn för små och medelstora företag.

Full av stolthet! Dominik Schulte (verkställande direktör), Hermann-Josef och Maria Schulte (grundare av Condor -gruppen) och Ira Fecke-Schulte (verkställande direktör) tar emot utmärkelsen "Großer Preis des Mittelstandes".

FÖRETAGSPRISET GÅR TILL SALZKOTTEN

loading="lazy"

Full av stolthet! Dominik Schulte (verkställande direktör), Hermann-Josef och Maria Schulte (grundare av Condor -gruppen) och Ira Fecke-Schulte (verkställande direktör) tar emot utmärkelsen "Großer Preis des Mittelstandes".

Gruppen Condor tilldelas priset "Großer Preis des Mittelstandes".

Condor -gruppen tilldelades priset av Oskar Patzelt Foundation 2023. Totalt 4 075 företag samt banker och kommuner nominerades till tävlingen i år.

Vid Business Ball på Maritim Hotel vid Düsseldorfs flygplats kunde Condor Group ta emot utmärkelsen för första plats i hela NRW. "Företaget startade i ett garage och firade sitt 25-årsjubileum förra året. Företaget är verksamt över hela världen och är en pionjär inom individuell tillverkning av sårspridningssystem för medicin. Det medelstora företaget och grundar- och ägarfamiljen Schulte är också mycket engagerade i samhället", säger Dr. Helfried Schmidt och förklarar anledningen till utmärkelsen.
Stiftelsen fokuserar på små och medelstora företag. Trots en krisartad global ekonomisk och makroekonomisk utveckling har den entreprenörsdrivna sektorn för små och medelstora företag skapat miljontals nya och ytterligare arbetstillfällen under de senaste åren. Dessa enorma prestationer uppfattas dock knappast av allmänheten. Syftet är därför att förbättra den allmänna bilden av små och medelstora företagare, att öka allmänhetens medvetenhet om sambandet mellan "sunda små och medelstora företag - stark ekonomi - fler arbetstillfällen", att popularisera exempel på framgång och att skapa hållbara nätverk inom sektorn för små och medelstora företag.

Rekommendationer

Kundutlåtanden - Vad våra kunder säger om oss

Rotte Anlagenbau & Fördertechnik GmbH

Kundutlåtanden - Vad våra kunder säger om oss

ALVO Medicinsk

Hesse mekatronik

HESSE Mekatronik

Engagemang

"Familjevänligt företag" – 2021

Vår företagskultur säkerställer att våra medarbetare kombinerar arbete och familj. Detta säkerställs särskilt genom att arbetstiden blir mer flexibel, kommunicerar, stöder tjänster och organisationsutveckling. Mer information, ta reda på här!

Inklusive dagis - St. Martin

Som investerare är vi stolta över att ha skapat en plats där barn med och utan ökat behov av stöd får stöd i samhället på vägen mot självutbildning och liv.

Det inkluderande daghemmet – St. Martin använder ett situationsorienterat förhållningssätt för att möta barnens unika och mångfald.

Vad den inkluderande Kita - St. Martin har att erbjuda, du kommer att ta reda på Inclusive Kita - St. Martin!

Inklusive dagis - St. Martin

Som investerare är vi stolta över att ha skapat en plats där barn med och utan ökat behov av stöd får stöd i samhället på vägen mot självutbildning och liv.

Det inkluderande daghemmet – St. Martin använder ett situationsorienterat förhållningssätt för att möta barnens unika och mångfald.

Vad den inkluderande Kita - St. Martin har att erbjuda, du kommer att ta reda på Inclusive Kita - St. Martin!

Condor _Kinderkarten_St_Martin_Logo

Engagemang

"Familjevänligt företag" – 2021
Vår företagskultur säkerställer att våra medarbetare kombinerar arbete och familj. Detta säkerställs särskilt genom att arbetstiden blir mer flexibel, kommunicerar, stöder tjänster och organisationsutveckling. Mer information, ta reda på här!

Engagemang

"Familjevänligt företag" – 2021

Vår företagskultur säkerställer att våra medarbetare kombinerar arbete och familj. Detta säkerställs särskilt genom att arbetstiden blir mer flexibel, kommunicerar, stöder tjänster och organisationsutveckling. Mer information, ta reda på här!

Condor _Kinderkarten_St_Martin_Logo
Condor _Kinderkarten_St_Martin_Logo

MILJÖ

Ett respektfullt förhållningssätt till miljön följer vår tradition av ansvarsfull affärsutveckling. Genom hela vårt företags historia har vi följt skärordervetenskapen för att utveckla produkter. Som företag och individer är vi engagerade i ekonomisk framgång och miljöskydd.

Vi, där vi Condor koncernen är vi fast beslutna att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och miljöpolicyer. Vi överväger noggrant våra produkters inverkan och arbete på miljön och människors hälsa. Vi använder luft-, vatten- och energiresurser på ett ansvarsfullt sätt och förlitar oss på optimerade bortskaffningsprocesser. På samma sätt byggdes platsen, som byggdes 2012, Salzkotten utrustad med en energieffektiv luftvärmepump och ett solcellssystem. Å ena sidan kan ekologiskt genererad energi användas direkt och å andra sidan kan överskottsenergi matas in i elnätet. Byggandet av byggnaden enligt KFW 40-standarden var en självklarhet för oss.

MILJÖ

Ett respektfullt förhållningssätt till miljön följer vår tradition av ansvarsfull affärsutveckling. Genom hela vårt företags historia har vi följt skärordervetenskapen för att utveckla produkter. Som företag och individer är vi engagerade i ekonomisk framgång och miljöskydd.

Vi, där vi Condor koncernen är vi fast beslutna att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och miljöpolicyer. Vi överväger noggrant våra produkters inverkan och arbete på miljön och människors hälsa. Vi använder luft-, vatten- och energiresurser på ett ansvarsfullt sätt och förlitar oss på optimerade bortskaffningsprocesser. På samma sätt byggdes platsen, som byggdes 2012, Salzkotten utrustad med en energieffektiv luftvärmepump och ett solcellssystem. Å ena sidan kan ekologiskt genererad energi användas direkt och å andra sidan kan överskottsenergi matas in i elnätet. Byggandet av byggnaden enligt KFW 40-standarden var en självklarhet för oss.

Plats

Plats

Plats

Vårt huvudkontor ligger i Salzkotten , East Westphalia. Vår toppmoderna företagsbyggnad, som är utrustad med toppmodern utrustning, färdigställdes där i oktober 2012. Förutom en stor produktionshall och en imponerande maskinpark erbjuder vi även flera träningslokaler för konsultationer och utbildning på plats.

Salzkotten som en stad med korta avstånd och snabba beslut erbjuder idealiska möjligheter till vidareutveckling för Condor Grupp.

Kunderna kan nå oss enkelt och snabbt med flyg, motorvägsförbindelser eller med tåg.

Vi är en av världens ledande tillverkare av kirurgisk utrustning. Idag är våra produkter standardutrustning på universitetskliniker, kliniker och sjukhus i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Mellanöstern. Överallt efterfrågas vårt kunnande och vårt skräddarsydda arbete med kvalitetsstämpeln "Made in Germany".

Vårt huvudkontor ligger i Salzkotten , East Westphalia. Vår toppmoderna företagsbyggnad, som är utrustad med toppmodern utrustning, färdigställdes där i oktober 2012. Förutom en stor produktionshall och en imponerande maskinpark erbjuder vi även flera träningslokaler för konsultationer och utbildning på plats.

Salzkotten som en stad med korta avstånd och snabba beslut erbjuder idealiska möjligheter till vidareutveckling för Condor Grupp.

Kunderna kan nå oss enkelt och snabbt med flyg, motorvägsförbindelser eller med tåg.

Vi är en av världens ledande tillverkare av kirurgisk utrustning. Idag är våra produkter standardutrustning på universitetskliniker, kliniker och sjukhus i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Mellanöstern. Överallt efterfrågas vårt kunnande och vårt skräddarsydda arbete med kvalitetsstämpeln "Made in Germany".

Logo_Condor_Group_weiss
1.000

Kvadratmeter

1.000

Kvadratmeter

1.000

Kvadratmeter

Logo_Condor_Group_weiss