Hemsida » Montering av komponenter

Monteringsmontering

Höga kvalitetsstandarder vid slutmontering

Monteringsmontering

Desto mer krävande blir församlingen, desto viktigare blir medarbetarnas kompetens. De högt kvalificerade CONDOR® Custom Solutions lagpoäng med perfektion och precision, även i exceptionella slutmonteringsutmaningar. Denna höga kvalitetsstandard är kärnan i CONDOR® grupp och är därför förankrad i vårt ursprung.

Det gäller beställningar från alla branscher och i synnerhet komplexa leveranser till våra mångsidiga kunder från exempelvis fordons- eller elindustrin eller specialmaskinbyggare. I denna miljö är vi både en av de ledande tillverkarna och leverantörerna.

Certifiering enligt: EN ISO 13485:2016 & DIN EN ISO 9001:2015

Eftersom vi ser tillbaka på många års erfarenhet av designen har vi fördjupad kunskap om de övergripande församlingarna, som ligger till grund för ett optimalt genomförande av de enskilda församlingarna. Tack vare vår personals expertis och konsekvent kvalitetssäkring kan du alltid lita på perfekt slutmontering.

Vänligen fyll i det här fältet.
Vänligen fyll i det här fältet.
Ange en giltig e-postadress.
Välj ett alternativ
Vänligen fyll i det här fältet.

Övriga tjänster

monteringsgruppsmontering

I vår maskinpark får du detaljerad information om
Information om de procedurer och maskinlistor som används.