Hemsida » Utveckling & Design

Utveckling & Konstruktion

Skräddarsydda lösningskoncept

Skräddarsydda lösningar och produktionskoncept

CONDOR® Custom Solutions på begäran följer med hela utvecklingsprocessen för ett projekt och lägger grunden med en skräddarsydd konstruktion. Detta måste ofta uppfylla många, varierande eller till och med motstridiga krav. Vi utvecklar den optimala lösningen från respektive konglomerat av krav.

Från idé till produkt

Vår designavdelning kännetecknas av många års erfarenhet, innovativ styrka och flexibilitet. Med sitt 3D CAD-program Solid Edge omvandlar hon snabbt idéer till modeller. Inom en kort tid efter beställningen kan våra kunder förvänta sig en 3D-modell och därefter en första prototyp.

Arbetsresultaten är alltid "uppdaterade": den senaste tekniken, import och export av alla vanliga dataformat samt regelbunden personalutbildning garanterar aktuella standarder. Nära förregling och samarbete mellan konstruktörerna och de som ansvarar för tillverkning säkerställer högsta designhastighet och kvalitet.

Vänligen fyll i det här fältet.
Vänligen fyll i det här fältet.
Ange en giltig e-postadress.
Välj ett alternativ
Vänligen fyll i det här fältet.

Övriga tjänster

monteringsgruppsmontering

I vår maskinpark får du detaljerad information om
Information om de procedurer och maskinlistor som används.