Διευθύνων Σύμβουλος

Ραλφ Στέφενς

ΗΣσιάν
Μηχανοτρονική

«Το κύριο πεδίο δραστηριότητας του ΗΣσιάν GmbH είναι η ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία πλήρως αυτόματων μηχανημάτων για την τεχνολογία συναρμολόγησης και σύνδεσης (AVT) σε συνδυασμό με τυποποιημένες ή ειδικές για το προϊόν λύσεις αυτοματισμού. Η Εταιρεία Condor είναι προμηθευτής ακριβών μηχανικών εξαρτημάτων για μηχανοτρονικά συγκροτήματα των μηχανών μας για πολλά χρόνια. Οι υψηλές απαιτήσεις με ανοχές στην περιοχή μm είναι Condor αρκετά μεγαλώνω. Δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες που είναι σε θέση να ανταποκριθούν ικανοποιητικά και με σταθερή ποιότητα σε αυτές τις απαιτήσεις. Οι Ησιανοί GmbH έχει αυξηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια. Λόγω της ανοιχτής επικοινωνίας και των μικρών αποστάσεων, έχουμε Condor μπορεί επίσης να κυριαρχήσει καλά τέτοιες προκλήσεις. Ανυπομονούμε να εμπιστευτούμε περαιτέρω τη συνεργασία!".
COO, Ραλφ Στέφενς

Διευθύνων Σύμβουλος

Ραλφ Στέφενς

Διευθύνων Σύμβουλος

Ραλφ Στέφενς

ΗΣΣΙΑΝ
Μηχανοτρονική

"Το κύριο πεδίο δραστηριότητας των Ησιτών GmbH είναι η ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία πλήρως αυτόματων μηχανημάτων για την τεχνολογία συναρμολόγησης και σύνδεσης (AVT) σε συνδυασμό με τυποποιημένες ή ειδικές για το προϊόν λύσεις αυτοματισμού. Η Εταιρεία Condor είναι προμηθευτής ακριβών μηχανικών εξαρτημάτων για μηχανοτρονικά συγκροτήματα των μηχανών μας για πολλά χρόνια. Οι υψηλές απαιτήσεις με ανοχές στην περιοχή μm είναι Condor αρκετά μεγαλώνω. Δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες που είναι σε θέση να ανταποκριθούν ικανοποιητικά και με σταθερή ποιότητα σε αυτές τις απαιτήσεις. Οι Ησιανοί GmbH έχει αυξηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια. Λόγω της ανοιχτής επικοινωνίας και των μικρών αποστάσεων, έχουμε Condor μπορεί επίσης να κυριαρχήσει καλά τέτοιες προκλήσεις. Ανυπομονούμε να εμπιστευτούμε περαιτέρω τη συνεργασία!".
COO, Ραλφ Στέφενς

ΗΣΣΙΑΝ
Μηχανοτρονική

"Το κύριο πεδίο δραστηριότητας των Ησιτών GmbH είναι η ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία πλήρως αυτόματων μηχανημάτων για την τεχνολογία συναρμολόγησης και σύνδεσης (AVT) σε συνδυασμό με τυποποιημένες ή ειδικές για το προϊόν λύσεις αυτοματισμού. Η Εταιρεία Condor είναι προμηθευτής ακριβών μηχανικών εξαρτημάτων για μηχανοτρονικά συγκροτήματα των μηχανών μας για πολλά χρόνια. Οι υψηλές απαιτήσεις με ανοχές στην περιοχή μm είναι Condor αρκετά μεγαλώνω. Δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες που είναι σε θέση να ανταποκριθούν ικανοποιητικά και με σταθερή ποιότητα σε αυτές τις απαιτήσεις. Οι Ησιανοί GmbH έχει αυξηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια. Λόγω της ανοιχτής επικοινωνίας και των μικρών αποστάσεων, έχουμε Condor μπορεί επίσης να κυριαρχήσει καλά τέτοιες προκλήσεις. Ανυπομονούμε να εμπιστευτούμε περαιτέρω τη συνεργασία!".
COO, Ραλφ Στέφενς