Οι τομείς εξυπηρέτησής μας κυμαίνονται από σύρμα EDM, τεχνολογία φρεζαρίσματος και μέτρησης έως συναρμολόγηση και κατασκευή προσθέτων (διαδικασία SLS) έως την παραγωγή μικρών σειρών και πρωτοτύπων, προσφέροντας έτσι ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο που μας διακρίνει ως πάροχο πλήρους υπηρεσίας.

Οι τομείς εξυπηρέτησής μας κυμαίνονται από σύρμα EDM, τεχνολογία φρεζαρίσματος και μέτρησης έως συναρμολόγηση και κατασκευή προσθέτων (διαδικασία SLS) έως την παραγωγή μικρών σειρών και πρωτοτύπων, προσφέροντας έτσι ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο που μας διακρίνει ως πάροχο πλήρους υπηρεσίας.

Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε τρέχοντα ενημερωτικά φυλλάδια, τεχνικά δεδομένα και έγκυρα πιστοποιητικά στην περιοχή εξυπηρέτησης