Προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Γενική ειδοποίηση και υποχρεωτικές πληροφορίες

Ορισμός του αρμόδιου φορέα

Ο αρμόδιος φορέας επεξεργασίας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Condor® MedTec GmbH
Dr.-Krismann-Straße 15
Δ-33154 Salzkotten

Ο αρμόδιος φορέας αποφασίζει μόνος ή από κοινού με άλλους σχετικά με τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.B. ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας είναι δυνατές ορισμένες λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων. Η ανάκληση της ήδη δοθείσής σας είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Για την ανάκληση, αρκεί μια άτυπη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται έως ότου η ανάκληση παραμείνει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Η αρμόδια εποπτική αρχή σε θέματα προστασίας δεδομένων είναι ο κρατικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του ομοσπονδιακού κράτους στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρείας μας. Ο παρακάτω σύνδεσμος παρέχει μια λίστα των υπαλλήλων προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχετε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή την εκπλήρωση μιας σύμβασης που παραδίδεται σε εσάς ή σε τρίτους. Η πρόβλεψη γίνεται σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, αποκλεισμού, διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή στο πλαίσιο των ισχυουσών νομικών διατάξεων να διανείμετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση των δεδομένων, τους αποδέκτες τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, το δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, καθώς και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή μέσω των επιλογών επικοινωνίας που αναφέρονται στο αποτύπωμα.

Διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας (δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Ο τελευταίος είναι υπεύθυνος σε περιπτώσεις καταγγελίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω

Χόλγκερ Γιάνσεν

Condor® MedTec GmbH
Dr.-Krismann-Straße 15
Δ-33154 Salzkotten

eMail: Πολιτική απορρήτου @condor.de

Τηλέφωνο: 05250 – 99 59 850

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής, του τόπου εργασίας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ).

 

 

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου που μας στέλνετε ως διαχειριστής ιστότοπου, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που μεταδίδετε μέσω αυτού του ιστότοπου δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από τη γραμμή διευθύνσεων "https://" του προγράμματος περιήγησής σας και από το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες, μπορείτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας. Τα διαβιβαζόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρήση της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή πρέπει να παρέχονται πλήρως. Διαφορετικά, θα αρνηθούμε την εγγραφή.

Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, για παράδειγμα για τεχνικούς λόγους, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail. Το e-mail θα σταλεί στη διεύθυνση που παρέχεται κατά την εγγραφή.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται κατά την εγγραφή πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 ιγ) του ΓΚΠΔ). Η ανάκληση της ήδη δοθείσής σας είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Για την ανάκληση, αρκεί μια άτυπη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή κατά την περίοδο που είστε εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εάν ακυρώσετε την εγγραφή σας. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

 

Στα αρχεία καταγραφής διακομιστή, ο πάροχος του ιστότοπου συλλέγει αυτόματα και αποθηκεύει πληροφορίες που το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

 

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
  • Διεύθυνση URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα της αίτησης διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

 

Δεν υπάρχει συγχώνευση αυτών των δεδομένων με άλλες προέρχουσες πηγές δεδομένων. Η βάση επεξεργασίας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 lit.b GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

 

 

Cookies

 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στη συσκευή σας. Τα cookies μας βοηθούν να κάνουμε την προσφορά μας πιο φιλική προς τον χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή.

 

Μερικά cookies είναι "cookies συνεδρίας". Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας. Από την άλλη, άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε μόνοι σας. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας.

 

Με ένα σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, μπορείτε να παρακολουθείτε, να περιορίσετε ή να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies. Πολλά προγράμματα περιήγησης ιστού μπορούν να ρυθμιστούν για να διαγράψουν τα cookies από μόνα τους όταν κλείνετε το πρόγραμμα. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη λειτουργικότητα του ιστότοπου μας.

 

Η ρύθμιση των cookies που είναι απαραίτητα για την άσκηση των διαδικασιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή την παροχή ορισμένων λειτουργιών που επιθυμείτε (ε.B. καλάθι αγορών) βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. Ως διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας, έχουμε έννομο συμφέρον για την αποθήκευση των cookies για την τεχνικά χωρίς σφάλματα και ομαλή παροχή των υπηρεσιών μας. Εάν έχουν οριστεί άλλα cookies (π.B. για λειτουργίες ανάλυσης), θα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

 

Χρήση γραμματοσειρών ιστού Google

 

Εξωτερικές γραμματοσειρές, Google Fonts, χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google Fonts είναι μια υπηρεσία της Google Inc. («Google»). Η ενσωμάτωση αυτών των γραμματοσειρών ιστού πραγματοποιείται μέσω μιας κλήσης διακομιστή, συνήθως ενός διακομιστή Google στις ΗΠΑ. Αυτό μεταδίδει στο διακομιστή ποιες από τις ιστοσελίδες μας έχετε επισκεφτεί. Η διεύθυνση IP του προγράμματος περιήγησης της τερματικής συσκευής του επισκέπτη αποθηκεύεται επίσης από την Google. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

 

Google Αναλυτικά στοιχεία

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού είναι η Google Inc., 1600 Αμφιθέατρο Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies". Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στη συσκευή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας μεταδίδονται σε έναν διακομιστή Google και αποθηκεύονται εκεί. Η θέση του διακομιστή είναι συνήθως οι ΗΠΑ. Τα cookies του Google Analytics ορίζονται με βάση το άρθρο 6 παρ. Ως διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας, έχουμε έννομο συμφέρον να αναλύσουμε τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και, εάν είναι απαραίτητο, τη διαφήμιση. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics σε συνδυασμό με τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP. Εγγυάται ότι η Google συντομεύσει τη διεύθυνση IP σας εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από τη διαβίβασή της στις ΗΠΑ. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η Google μεταδίδει την πλήρη διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή στις ΗΠΑ και τη συντομεύσει εκεί. Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Δεν υπάρχει συγχώνευση της διεύθυνσης IP που μεταδίδεται από το Google Analytics με άλλα δεδομένα Google.

Χάρτες Google
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τους Χάρτες Google για την εμφάνιση διαδραστικών χαρτών και τη δημιουργία οδηγιών οδήγησης. Οι Χάρτες Google είναι μια υπηρεσία χάρτη που παρέχεται από την Google Inc., 1600 Αμφιθέατρο Parkway, Ορεινή Θέα, Καλιφόρνια 94043, ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας τους Χάρτες Google, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και της διεύθυνσης (έναρξης) που εισάγεται ως μέρος της λειτουργίας σχεδιασμού διαδρομών, μπορούν να μεταδοθούν στην Google στις ΗΠΑ. Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο του ιστότοποτός μας που περιέχει Χάρτες Google, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές της Google. Το περιεχόμενο του χάρτη μεταδίδεται από την Google απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται από αυτό στον ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε καμία επιρροή στο πεδίο εφαρμογής των δεδομένων που συλλέγονται από την Google με αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνα με την κατάσταση των γνώσεών μας, αυτά είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα:

την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης στον οικείο δικτυακό τόπο,

Διεύθυνση Διαδικτύου ή διεύθυνση URL του δικτυακού τόπου στον οποίο έχει πρόσβαση,

Διεύθυνση IP, διεύθυνση (έναρξη) που εισάγεται ως μέρος του σχεδιασμού της διαδρομής.

Δεν έχουμε καμία επιρροή στην περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από την Google και, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτό.
Εάν δεν θέλετε η Google να συλλέγει, να επεξεργάζεται ή να χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με εσάς μέσω του ιστότοπου μας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το JavaScript στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη χάρτη.
Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από την Google, καθώς και τα δικαιώματά σας σε αυτό το θέμα και οι επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας μπορούν να βρεθούν στην πολιτική απορρήτου της Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de).
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται για εσάς από το Google Maps Route Planner με τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Youtube

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί πρόσθετα από τη σελίδα YouTube που διαχειρίζεται η Google. Ο χειριστής των σελίδων είναι το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., Σαν Μπρούνο, CA 94066, ΗΠΑ.

Όταν επισκέπτεστε μία από τις σελίδες μας που είναι εξοπλισμένη με ένα πρόσθετο YouTube, καθιερώνεται μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Ο διακομιστής YouTube ενημερώνεται για το ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί.

Αν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube, μπορείτε να επιτρέψετε στο YouTube να εκχωρήσει τη συμπεριφορά περιήγησής σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό αποσυνδέοντας τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Η χρήση του YouTube είναι προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης των διαδικτυακών προσφορών μας. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του ν. 6 παρ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.