IMPRINT

§ Sekcja 5 ustawy o usługach cyfrowych (DDG)

IMPRINT

§ Sekcja 5 ustawy o usługach cyfrowych (DDG)

Condor® Custom Solutions GmbH & Co. KG
Huchtfeld 4
D-33154 Salzkotten

Reprezentowany przez:

Zarządzanie:
Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Kontakt:

Telefon: +49 5258 9916 – 20
Faks: +49 5258 9916 – 16
Email: info@condor-customsolutions.de

Wpis do rejestru:

Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy: Sąd lokalny w Paderborn
Numer rejestru: HRA 2699

Sales tax id:

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE230439156

Odpowiedzialny za treść zgodnie z
§ 55 ust. 2 RStV:

Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Odniesienie do unijnego systemu rozstrzygania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów on-line (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr
Nasz adres e-mail można znaleźć w nadruku powyżej.

Zastrzeżenie

1. treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość przedstawionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez wykorzystanie lub niewykorzystanie informacji lub wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że autor nie ponosi winy umyślnej lub rażącego zaniedbania.
Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia, a także do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. odniesienia i linki

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub odsyłacze z jego stron - chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę.
Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków do stron, do których one odsyłają, nie można było rozpoznać żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo stron, do których odsyłają linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również wpisów zewnętrznych w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych oraz we wszystkich innych formach baz danych, do których zawartości możliwy jest zewnętrzny dostęp pisemny. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której następuje odesłanie, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

3. napisy do zdjęć

Prawa do użytych materiałów zdjęciowych należą do firmy Hüppmeier Marketing & Design GmbH. Obrazy użyte z baz danych obrazów są nazwane w tym nadruku.

Zdjęcie kwiatu stworzone przez nensuria - www.freepik.com - Społeczne
Ludzie zdjęcie stworzone przez freepik - www.freepik.com - Środowisko
Designed by Freepik - Serwis

4. prawo autorskie i prawo o znakach towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub sięgać po grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty nieobjęte licencją.
Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!
Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

5. ochrona danych

Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podawania danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystywanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub faksów oraz adresów e-mail w celach marketingowych jest zabronione, a osoby wysyłające niechciane wiadomości typu spam będą karane. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

6 Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostaliście Państwo przekierowani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Zastrzeżenie
(Zastrzeżenie)

1. treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość przedstawionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez wykorzystanie lub niewykorzystanie informacji lub wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że autor nie ponosi winy umyślnej lub rażącego zaniedbania.
Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia, a także do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. odniesienia i linki

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub odsyłacze z jego stron - chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę.
Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków do stron, do których one odsyłają, nie można było rozpoznać żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo stron, do których odsyłają linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również wpisów zewnętrznych w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych oraz we wszystkich innych formach baz danych, do których zawartości możliwy jest zewnętrzny dostęp pisemny. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której następuje odesłanie, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

3. napisy do zdjęć

Prawa do użytych materiałów zdjęciowych należą do firmy Hüppmeier Marketing & Design GmbH. Obrazy użyte z baz danych obrazów są nazwane w tym nadruku.

Zdjęcie kwiatu stworzone przez nensuria - www.freepik.com - Społeczne
Ludzie zdjęcie stworzone przez freepik - www.freepik.com - Środowisko

4. prawo autorskie i prawo o znakach towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub sięgać po grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty nieobjęte licencją.
Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!
Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

5. ochrona danych

Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podawania danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystywanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub faksów oraz adresów e-mail w celach marketingowych jest zabronione, a osoby wysyłające niechciane wiadomości typu spam będą karane. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

6 Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostaliście Państwo przekierowani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.