JÄLKI

5 jakson mukaiset tiedot TMG

JÄLKI

5 jakson mukaiset tiedot TMG

Condor® Custom Solutions GmbH & Co. KG
Huchtfeld 4
D-33154 Salzkotten

Edustajat:

Johto:
Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Meihin yhteyttä:

Puhelin: +49 5258 9916 – 20
Faksi: +49 5258 9916 – 16
Sähköpostin: Info @ condor -customsolutions.de

Rekisterimerkintä:

Rekisteröityminen kaupparekisteriin.
Tuomioistuin: Paderbornin käräjäoikeus
Rekisterinumero: HRA 2699

ALV-tunnus:

Arvonlisäverolain 27 a §:n mukainen arvonlisäverotunniste:
DE230439156

Vastuussa sisällöstä
RStV:n 55 jakson 2 kohta:

Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Viittaus EU:n riitojenratkaisuun:

Euroopan komissio tarjoaa foorumin verkkovälitteistä riidanratkaisua varten: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Sähköpostiosoitteemme löytyy muistijäljen yläosasta.

Vastuuvapauslauseke

1. Verkkotarjouksen sisältö

Kirjoittaja ei ole vastuussa annettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeeuttaisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Tekijää vastaan esitetyt vastuuvaatimukset, jotka liittyvät annettujen tietojen käytöstä tai käytöstä tai virheellisten ja puutteellisten tietojen käytöstä aiheutuneisiin aineellisiin tai aineettomiin vahinkoihin, eivät yleensä ole poissuljettuja edellyttäen, että tekijällä ei ole todistettavasti tahallista tai törkeän tuottamuksellista vikaa.
Kaikki tarjoukset voivat muuttua ja olla sitovia. Kirjoittaja pidättää nimenomaisesti oikeuden muuttaa, täydentää tai poistaa osia sivuista tai koko tarjouksesta ilman ennakkoilmoitusta tai lopettaa julkaisemisen väliaikaisesti tai pysyvästi.

2. Viittaukset ja linkit

Jos on kyse suorista tai epäsuorista viittauksista kolmansien osapuolten verkkosivustoihin ("hyperlinkit"), jotka eivät ole tekijän vastuulla, vastuuvelvollisuus tulisi voimaan vain siinä tapauksessa, että tekijä tietää sisällöstä, ja hänen olisi teknisesti mahdollista ja kohtuullista estää sen käyttö laittoman sisällön osalta.
Kirjoittaja vakuuttaa täten nimenomaisesti, että linkkien jäteille asetettuna sivuilla ei ollut tunnistettavissa laitonta sisältöä. Tekijällä ei ole minkäänlaista vaikutusta linkitettyjen sivujen nykyiseen ja tulevaan suunnitteluun, sisältöön tai tekijäkuntaan. Siksi hän ottaa täten nimenomaisesti etäisyyttä kaikkien linkitettyjen sivujen sisältöön, joita on muutettu linkin jätteen jälkeen. Tämä lause koskee kaikkia omassa Internet-tarjouksessa määritettyjä linkkejä ja viittauksia sekä kolmansien osapuolten merkintöjä vieraskirjoihin, keskustelufoorumeihin, linkkiluetteloihin, postituslistoihin ja kaikkiin muihin tietokantoihin, joiden sisällöstä ulkoinen kirjoitusoikeudet ovat mahdollisia. Laittomasta, virheellisestä tai epätäydellisestä sisällöstä ja erityisesti tällaisten tietojen käytöstä tai käytöstä sivusta, johon viitattiin, aiheutuvat vahingot ovat yksinomaan vastuussa, eikä se, joka viittaa kyseiseen julkaisuun linkkien kautta.

3. Todiste kuvasta

Käytetyn kuvamateriaalin oikeudet ovat Hüppmeier Marketing & Designilla GmbH . Tässä muistijäljenjäljessä mainitaan kuvatietokannoista käytetyt kuvat.

Kukkakuva luonut nensuria - www.freepik.com • Sosiaalinen
Freepikin luoma Henkilökuva - www.freepik.com • Ympäristö
Luonut Freepik • Palvelu

4. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkioikeus

Tekijä haluaa tarkkailla kaikissa julkaisuissa käytetyn grafiikan, ääniasiakirjojen, videosekvenssien ja tekstien tekijänoikeuksia, käyttää itse luomiaan grafiikoja, ääniasiakirjoja, videosarjoja ja tekstejä tai käyttää lisenssitöntä grafiikkaa, ääniasiakirjoja, videosarjoja ja tekstejä.
Kaikkiin Internet-tarjouksessa mainittuihin tuotemerkkeihin ja tavaramerkkeihin, jotka kolmannet osapuolet mahdollisesti suojaavat, sovelletaan rajoituksetta sovellettavan tavaramerkkilain säännöksiä ja rekisteröityjen omistajien omistusoikeuksia. Pelkkä tavaramerkkien mainitseminen ei tarkoita sitä, että kolmansien osapuolten oikeudet eivät suojaa tavaramerkkejä!
Tekijän itsensä luomia julkaistujen esineiden tekijänoikeudet jäävät yksinomaan sivujen tekijälle. Tällaisten grafiikointien, ääniasiakirjojen, videosekvenssien ja tekstien kopioiminen tai käyttö muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa ei ole sallittua ilman tekijän nimenomaista suostumusta.

5. Tietosuoja

Jos internettarjoukseen on mahdollista syöttää henkilökohtaisia tai yritystietoja (sähköpostiosoitteita, nimiä, osoitteita), käyttäjä voi luovuttaa nämä tiedot nimenomaisesti vapaaehtoisesti. Kaikkien tarjottujen palvelujen käyttö ja maksaminen on sallittua - jos se on teknisesti mahdollista ja kohtuullista - myös ilman tällaisten tietojen eritelmää tai anonymisoitujen tietojen tai salanimen määrittelyn mukaisesti. Kolmansien osapuolten ei sallita käyttää painojäljen tai vastaavien tietojen, kuten postiosoitteiden, puhelin- ja faksinumeroiden sekä sähköpostiosoitteiden, yhteydessä julkaistuja yhteystietoja muiden kuin nimenomaisesti pyydettyjen tietojen toimittamiseen. Pidätämme nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeustoimiin niin sanottujen roskapostien lähettäjiä vastaan, jos kieltoa rikotaan.

6. Tämän vastuuvapauslausekeen oikeudellinen pätevyys

Tätä vastuuvapauslauseketta on pidettävä osana Internet-tarjousta, josta tämä sivu on viitattiin. Jos tämän tekstin osat tai yksittäiset muotoilut eivät enää ole sovellettavan oikeudellisen tilanteen mukaisia tai eivät ole täysin sovellettavien oikeudellisten määräysten mukaisia, asiakirjan muut osat eivät vaikuta niiden sisältöön ja pätevyyteen.

Vastuuvapauslauseke
(Vastuuvapauslauseke)

1. Verkkotarjouksen sisältö

Kirjoittaja ei ole vastuussa annettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeeuttaisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Tekijää vastaan esitetyt vastuuvaatimukset, jotka liittyvät annettujen tietojen käytöstä tai käytöstä tai virheellisten ja puutteellisten tietojen käytöstä aiheutuneisiin aineellisiin tai aineettomiin vahinkoihin, eivät yleensä ole poissuljettuja edellyttäen, että tekijällä ei ole todistettavasti tahallista tai törkeän tuottamuksellista vikaa.
Kaikki tarjoukset voivat muuttua ja olla sitovia. Kirjoittaja pidättää nimenomaisesti oikeuden muuttaa, täydentää tai poistaa osia sivuista tai koko tarjouksesta ilman ennakkoilmoitusta tai lopettaa julkaisemisen väliaikaisesti tai pysyvästi.

2. Viittaukset ja linkit

Jos on kyse suorista tai epäsuorista viittauksista kolmansien osapuolten verkkosivustoihin ("hyperlinkit"), jotka eivät ole tekijän vastuulla, vastuuvelvollisuus tulisi voimaan vain siinä tapauksessa, että tekijä tietää sisällöstä, ja hänen olisi teknisesti mahdollista ja kohtuullista estää sen käyttö laittoman sisällön osalta.
Kirjoittaja vakuuttaa täten nimenomaisesti, että linkkien jäteille asetettuna sivuilla ei ollut tunnistettavissa laitonta sisältöä. Tekijällä ei ole minkäänlaista vaikutusta linkitettyjen sivujen nykyiseen ja tulevaan suunnitteluun, sisältöön tai tekijäkuntaan. Siksi hän ottaa täten nimenomaisesti etäisyyttä kaikkien linkitettyjen sivujen sisältöön, joita on muutettu linkin jätteen jälkeen. Tämä lause koskee kaikkia omassa Internet-tarjouksessa määritettyjä linkkejä ja viittauksia sekä kolmansien osapuolten merkintöjä vieraskirjoihin, keskustelufoorumeihin, linkkiluetteloihin, postituslistoihin ja kaikkiin muihin tietokantoihin, joiden sisällöstä ulkoinen kirjoitusoikeudet ovat mahdollisia. Laittomasta, virheellisestä tai epätäydellisestä sisällöstä ja erityisesti tällaisten tietojen käytöstä tai käytöstä sivusta, johon viitattiin, aiheutuvat vahingot ovat yksinomaan vastuussa, eikä se, joka viittaa kyseiseen julkaisuun linkkien kautta.

3. Todiste kuvasta

Käytetyn kuvamateriaalin oikeudet ovat Hüppmeier Marketing & Designilla GmbH . Tässä muistijäljenjäljessä mainitaan kuvatietokannoista käytetyt kuvat.

Kukkakuva luonut nensuria - www.freepik.com • Sosiaalinen
Freepikin luoma Henkilökuva - www.freepik.com • Ympäristö

4. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkioikeus

Tekijä haluaa tarkkailla kaikissa julkaisuissa käytetyn grafiikan, ääniasiakirjojen, videosekvenssien ja tekstien tekijänoikeuksia, käyttää itse luomiaan grafiikoja, ääniasiakirjoja, videosarjoja ja tekstejä tai käyttää lisenssitöntä grafiikkaa, ääniasiakirjoja, videosarjoja ja tekstejä.
Kaikkiin Internet-tarjouksessa mainittuihin tuotemerkkeihin ja tavaramerkkeihin, jotka kolmannet osapuolet mahdollisesti suojaavat, sovelletaan rajoituksetta sovellettavan tavaramerkkilain säännöksiä ja rekisteröityjen omistajien omistusoikeuksia. Pelkkä tavaramerkkien mainitseminen ei tarkoita sitä, että kolmansien osapuolten oikeudet eivät suojaa tavaramerkkejä!
Tekijän itsensä luomia julkaistujen esineiden tekijänoikeudet jäävät yksinomaan sivujen tekijälle. Tällaisten grafiikointien, ääniasiakirjojen, videosekvenssien ja tekstien kopioiminen tai käyttö muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa ei ole sallittua ilman tekijän nimenomaista suostumusta.

5. Tietosuoja

Jos internettarjoukseen on mahdollista syöttää henkilökohtaisia tai yritystietoja (sähköpostiosoitteita, nimiä, osoitteita), käyttäjä voi luovuttaa nämä tiedot nimenomaisesti vapaaehtoisesti. Kaikkien tarjottujen palvelujen käyttö ja maksaminen on sallittua - jos se on teknisesti mahdollista ja kohtuullista - myös ilman tällaisten tietojen eritelmää tai anonymisoitujen tietojen tai salanimen määrittelyn mukaisesti. Kolmansien osapuolten ei sallita käyttää painojäljen tai vastaavien tietojen, kuten postiosoitteiden, puhelin- ja faksinumeroiden sekä sähköpostiosoitteiden, yhteydessä julkaistuja yhteystietoja muiden kuin nimenomaisesti pyydettyjen tietojen toimittamiseen. Pidätämme nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeustoimiin niin sanottujen roskapostien lähettäjiä vastaan, jos kieltoa rikotaan.

6. Tämän vastuuvapauslausekeen oikeudellinen pätevyys

Tätä vastuuvapauslauseketta on pidettävä osana Internet-tarjousta, josta tämä sivu on viitattiin. Jos tämän tekstin osat tai yksittäiset muotoilut eivät enää ole sovellettavan oikeudellisen tilanteen mukaisia tai eivät ole täysin sovellettavien oikeudellisten määräysten mukaisia, asiakirjan muut osat eivät vaikuta niiden sisältöön ja pätevyyteen.